PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, professional, beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti berikut:

  1. Perkhidmatan kaunter bagi semua urusan dilayan dalam tempoh lima (5) minit.
  2. Setiap urusan pendaftaran seorang pelajar baru akan diselesaikan dalam tempoh tiga (3) minit.
  3. Keputusan permohonan penginapan di kolej kediaman akan dimaklumkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan ditutup.
  4. Keputusan permohonan tempahan ruang/tempat/peralatan akan dimaklumkan dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.
  5. Keputusan permohonan kertas kerja aktiviti pelajar yang lengkap dimaklumkan dalam masa empat belas (14) hari bekerja.
  6. Maklum balas kepada pengadu perlu dibuat dalam tempoh masa satu (1) hari bekerja untuk memberitahu bahawa mereka telah ambil perhatian dan akan diselesaikan.