OBJEKTIF

OBJEKTIF JABATAN

Membentuk dan menghasilkan pelajar melalui pembentukan pembangunan aktiviti pelajar dan perkhidmatan untuk mencapai visi universiti.

OBJEKTIF KOLEJ UNGKU OMAR

  1. Menyediakan fasiliti dan persekitaran yang memenuhi kehendak pelajar.
  2. Mengadakan program bagi membangunkan pelajar yang berkualiti secara menyeluruh.
  3. Mewujudkan pengurusan kolej yang peka dengan kehendak pelanggan.
  4. Kearah “Zero Defect” dalam komuniti kolej.