PERJUMPAAN BERSAMA TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR

Program ini merupakan program wajib bagi setiap kolej, dimana semua penghuni Kolej Ungku Omar diberikan taklimat mengenai pengurusan pentadbiran, peraturan-peraturan kolej kediaman, aduan kerosakan atau sebarang masalah yang berbangkit di dalam kolej. Selain itu juga, dalam program ini mahasiswa juga diberi peluang untuk memberi pendapat atau cadangan yang boleh menambahbaikan yang berkaitan dengan kolej. Akhir sekali program ini juga boleh membantu untuk mengeratkan hubungan yang lebih erat dan saling mengenali.